Hỏng

11:06 | 18/06/2018
|

MR: Hình như tất cả các điện thoại tôi từng cầm qua đều bị hỏng

MR: Hình như tất cả các điện thoại tôi từng cầm qua đều bị hỏng

AD: Sao lại thế?

MR: Tại tôi chụp ảnh chính mình bằng cái điện thoại nào trông cũng xấu trai hết.

C.Đ

(Theo tuoitre.vn 20.6.2017)