Bạn tốt

03:06 | 12/06/2018
|

TVH đang nhắm mắt, nhắm mũi nuốt một bao diêm, bạn nhìn thấy hỏi:

TVH đang nhắm mắt, nhắm mũi nuốt một bao diêm, bạn nhìn thấy hỏi:

- Cậu đang làm gì kỳ vậy?

- À, hôm qua tớ thấy trên báo viết là tuổi trẻ phải có lửa trong tim nên…

- Trời, cậu thật ngốc. Nuốt vào trong thì ai sẽ đánh lửa.

- Ờ… ờ chết thật! Hay nhờ cậu vậy.

- Được rồi, há mồm ra

C.Đ

(Theo tuoitre.vn 20.6.2017)