Công bố nhiều tên sách giá trị của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật

10:05 | 23/05/2018
|

Nhiều đầu sách giá trị của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật được giới thiệu tại lễ công bố sách xuất bản lần thứ I - năm 2018, diễn ra vào chiều 22-5, tại Hà Nội.

Nhiều đầu sách giá trị của Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật được giới thiệu tại lễ công bố sách xuất bản lần thứ I - năm 2018, diễn ra vào chiều 22-5, tại Hà Nội.

Đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đến dự.

 

 

 

 

Trong 6 tháng qua, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã tổ chức biên tập công phu, bài bản nhiều bộ sách giá trị, thuộc các lĩnh vực khác nhau. Tiêu biểu là cuốn “Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách được phát hành nhân dịp kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân tìm hiểu sâu hơn về sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, trong đó có vai trò quan trọng của người đứng đầu Đảng ta. Cuốn sách gồm hơn 90 bài phát biểu, bài viết, bài nói, bài trả lời phỏng vấn quan trọng của Tổng Bí thư từ giữa năm 2015 đến hết năm 2017, được sắp xếp theo 4 chủ đề: “Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt”, “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc”, “Chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế”.

Đáng chú ý, số sách được xuất bản trong thời gian qua còn có những cuốn sách lý luận chính trị giá trị: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước” (2 tập) của đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; “Về cán bộ và công tác cán bộ” (trích bài nói, bài viết của các đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng) do các đồng chí: PGS.TS Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; PGS.TS Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chỉ đạo biên soạn.

Cùng với đó là các cuốn sách giá trị khác như “Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ” do Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng xây dựng; “Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam" do PGS.TS Phạm Minh Chính chỉ đạo biên soạn; “Công an nhân dân Việt Nam với tác phẩm Tư cách người công an cách mệnh của Hồ Chí Minh” của Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm.

Một số cuốn sách, bộ sách có giá trị nghiên cứu, ý nghĩa lý luận và thực tiễn cũng được giới thiệu với bạn đọc trong dịp này, gồm “Giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác” do Thiếu tướng, PGS.TS.NGND Nguyễn Bá Dương chủ biên; “Lịch sử Việt Nam phổ thông” (9 tập) do tập thể tác giả Viện Sử học biên soạn; “Các dân tộc ở Việt Nam” (4 tập) của Viện Dân tộc học; “Niên giám khoa học năm 2017” (4 tập)…


Theo Hanoimoi.com.vn