Uống thêm nước

10:05 | 23/05/2018
|

Chị: Không biết bao nhiêu nữa em mới hiểu được lời chị giảng? Chị đã khát khô cả cổ họng rồi đây này!

Chị: Không biết bao nhiêu nữa em mới hiểu được lời chị giảng? Chị đã khát khô cả cổ họng rồi đây này!

TV: Ôi vậy ạ! Thế thì để em đi lấy thêm nước cho chị uống nhé!

Chị: !?!

C.Đ

(Theo tuoitre.vn 25.11.2017)