Cách để biết chính xác thời gian

10:05 | 09/05/2018
|

Hai người bạn hẹn gặp nhau, vô tình một người hỏi:

Hai người bạn hẹn gặp nhau, vô tình một người hỏi:

- Mình thấy cậu chẳng bao giờ đeo đồng hồ. Làm thế nào mà cậu biết được giờ giấc?

- À, chẳng khó gì, mình nhờ mặt trời.

- Thế ban đêm không có mặt trời thì sao?

- Ban đêm cũng không khó. Mình thường mở cửa sổ và kêu thật to.

- Kêu to thì làm sao mà biết được giờ?

- Được chứ, người hàng xóm mình sẽ thức giấc và chửi toáng lên: "Mới ba giờ sáng mà la hét như thế thì ai mà chịu được!".

C.Đ

(Theo tuoitre.vn 25.11.2017)