Lớn tiếng

09:04 | 06/04/2018
|

Thấy chồng đang sửa soạn chuẩn bị ra ngoài, cô vợ liền gằn giọng:

Thấy chồng đang sửa soạn chuẩn bị ra ngoài, cô vợ liền gằn giọng:

- Anh yêu! Hôm nay anh ở nhà trông con nhé.

Anh chồng luống cuống trả lời:

- Em yêu! Anh phải ra ngoài gặp gỡ bạn bè.

Cô vợ liền quát:

- Đã bảo ở nhà là ở nhà, không đi đâu hết. Anh mà bước ra khỏi cửa thì chết với tôi.

Anh chồng run lẩy bẩy, nhưng vẫn cố trấn tĩnh đáp:

- Tôi sợ gì mà tôi không dám ở nhà cơ chứ.

C.Đ

Theo tuoitre.vn