Mẫu người gì?

02:02 | 06/02/2018
|

MR: Tôi không phải là mẫu người luôn đưa ra những quyết định vội vàng.

MR: Tôi không phải là mẫu người luôn đưa ra những quyết định vội vàng.

AD: Thế ông là mẫu người gì?

MR: Là mẫu người tới lúc thấy vội vàng rồi thì mới đưa ra quyết định.

Điện giật

Tùng: Này, tại sao khi thực hiện thí nghiệm làm nhiễm điện cho vật bằng cách cọ xát thì tay phải khô nhỉ?

Lâm: Dốt thế! Tay mà ướt thì để điện nó giật cho chả chết à!

Tùng: Ừ nhỉ!

C.Đ

(Theo tuoitre.vn 25.11.2017)