Các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong quá trình đốt nhiên liệu?

10:12 | 14/12/2017
|

I. Yêu cầu chung:

1. Hiệu suất của các quá trình cháy phải được kiểm soát để đảm bảo chế độ cháy tốt nhất. Để đảm bảo quá trình cháy tối ưu, lượng khí dư phải duy trì ít nhất hai thành phần chính bao gồm: CO2 = 14,5 - 15 %, O2 = 2 - 3 %.

I. Yêu cầu chung:

1. Hiệu suất của các quá trình cháy phải được kiểm soát để đảm bảo chế độ cháy tốt nhất. Để đảm bảo quá trình cháy tối ưu, lượng khí dư phải duy trì ít nhất hai thành phần chính bao gồm: CO2 = 14,5 - 15 %, O2 = 2 - 3 %.

2. Lượng không khí cấp cho quá trình cháy và thành phần khí thải được đo lường đánh giá thông qua hệ thống giám sát tại chỗ hoặc đo lường định kỳ sử dụng thiết bị đo hoặc phân tích từ bên ngoài.

3. Lựa chọn các thiết bị gia nhiệt phù hợp, hiệu suất cao đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4. Xây dựng quy trình xử lý nhiên liệu để đảm bảo hiệu suất của quá trình cháy.

II. Các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong quá trình đốt nhiên liệu:

1. Yêu cầu đối với nhiên liệu khí: Đảm bảo tỷ lệ giữa nhiên liệu và không khí cấp để đạt được hiệu suất cháy tối ưu.

2. Yêu cầu đối với nhiên liệu lỏng:

a) Sấy nhiên liệu trước khi đốt;

b) Kiểm soát nhiệt độ;

c) Bảo dưỡng định kỳ các vòi đốt.

3. Yêu cầu đối với nhiên liệu rắn (than):

a) Định cỡ tối ưu cho các loại lò đốt khác nhau: theo quy định sau:

 

 

STT

 

 

Kiểu hệ thống đốt

 

 

Kích thước (mm)

 

 

1

 

 

Đốt thủ công

(a) Thông gió tự nhiên

(b) Thông gió cưỡng bức

 

 

25-75

25-40

 

 

2

 

 

Đốt lò

(a) Lò ghi xích

i) Thông gió tự nhiên

ii) Thông gió cưỡng bức

(b) Lò ghi cố định

 

 

25-40

15-25

15-25

 

 

3

4

 

 

Lò hơi dùng nhiên liệu phun

Buồng lửa tầng sôi

 

 

75% dưới 75 micron*

< 10 mm

 

 

b) Đảm bảo độ ẩm tối ưu: theo quy định sau:

 

 

Hạt mịn (%)

 

 

Độ ẩm bề mặt (%)

 

 

10 - 15

 

 

4 - 5

 

 

15 - 20

 

 

5 - 6

 

 

20 - 25

 

 

6 - 7

 

 

25 - 30

 

 

7 - 8

 

 

c) Đảm bảo độ đồng đều của nhiên liệu đốt.

4. Lựa chọn thiết bị gia nhiệt và nhiên liệu phù hợp với công nghệ đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

5. Tăng cường sử dụng nhiên liệu ép sinh khối thay cho các dạng nhiên liệu truyền thống.

6. Tăng cường cơ giới hóa và tự động hóa quá trình cấp liệu.

K.T