Để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hệ thống khí nén

03:10 | 27/10/2017
|

Chi phí năng lượng tiêu hao của hệ thống khí nén trung bình chiếm 10% chi phí năng lượng tiêu thụ của toàn xưởng, khảo sát phổ biến cho thấy hầu hết các hệ thống khí nén không được quan tâm, cho tới khi xảy ra các trục trặc. Để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng khí nén bạn có thể áp dụng kết hợp các phương pháp sau:

Chi phí năng lượng tiêu hao của hệ thống khí nén trung bình chiếm 10% chi phí năng lượng tiêu thụ của toàn xưởng, khảo sát phổ biến cho thấy hầu hết các hệ thống khí nén không được quan tâm, cho tới khi xảy ra các trục trặc. Để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng khí nén bạn có thể áp dụng kết hợp các phương pháp sau:

I. Yêu cầu vận hành hiệu quả năng lượng đối với hệ thống khí nén:

1. Đảm bảo cấp khí nén hiệu quả cho các quá trình công nghệ yêu cầu.

2. Sử dụng các công nghệ, thiết bị nén khí phù hợp nhất với yêu cầu sử dụng của hệthống. Các tiêu chí lựa chọn máy nén thực hiện theo quy định sau:

 

 

Loại máy nén

 

 

Năng suất (m3/h)

 

 

Áp suất (bar)

 

 

Từ

 

 

Đến

 

 

Từ

 

 

Đến

 

 

Máy nén quạt root

Một cấp

 

 

100

 

 

30000

 

 

0, 1

 

 

1

 

 

Pittông

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một cấp/hai cấp

 

 

100

 

 

12000

 

 

0,8

 

 

12

 

 

Đa cấp

 

 

100

 

 

12000

 

 

12,0

 

 

700

 

 

Trục vít

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một cấp

 

 

100

 

 

2400

 

 

0,8

 

 

13

 

 

Hai cấp

 

 

100

 

 

2200

 

 

0,8

 

 

24

 

 

Ly tâm

 

 

600

 

 

300000

 

 

0,1

 

 

450

 

 

Giảm thiểu các tổn thất trong quá trình cung cấp khí nén tới các thiết bị công nghệ sửdụng.

II. Các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hệ thống khí nén:

1. Đảm bảo chất lượng khí đầu vào máy nén: khí đầu vào phải đảm bảo sạch, khô và mát; nhiệt độ khí đầu vào ảnh hưởng quan trọng tới hiệu suất năng lượng của máy nén quy định như sau:

 

 

Nhiệt độ vào (oC)

 

 

Chu chuyển khôngkhí tương ứng

 

 

Tiết kiệm điện (%)

 

 

10,0

 

 

102,2

 

 

+ 1,4

 

 

15,5

 

 

100,0

 

 

Không

 

 

21,1

 

 

98,1

 

 

- 1,3

 

 

26,6

 

 

96,3

 

 

- 2,5

 

 

32,2

 

 

94,1

 

 

- 4,0

 

 

37,7

 

 

92,8

 

 

- 5,0

 

 

43,3

 

 

91,2

 

 

- 5,8

 

 

Giảm sụt áp suất tại các bộ lọc khí đầu vào để tránh làm giảm hiệu suất máy nén. Tác động của sự sụt áp suất qua bộ lọc khí vào đối với mức tiêu thụ điện quy định như sau:

 

 

Sụt áp suất qua bộ lọc khí (mm cột nước)

 

 

Tăng mức tiêu thụ điện (%)

 

 

0

 

 

0

 

 

200

 

 

1,6

 

 

400

 

 

3,2

 

 

600

 

 

4,7

 

 

800

 

 

7,0

 

 

2. Tìm và xử lý các rò rỉ khí nén và ngăn ngừa rò rỉ. Thường xuyên kiểm tra các vết rò và tổn thất áp suất ở toàn bộ hệ thống (hàng tháng).

3. Điều chỉnh các hoạt động ở hộ tiêu thụ tại áp suất thấp nhất có thể.

4. Đóng tất cả nguồn cấp khí tới các thiết bị không vận hành.

5. Tách riêng các thiết bị đơn lẻ sử dụng khí nén áp suất cao.

6. Giám mức sụt áp trong hệ thống ống phân phối.

7. Khi có một hoặc nhiều hơn máy nén cấp cho cho một đầu phân phối chung, cần vận hành máy nén sao cho chi phí sản xuất khí nén là nhỏ nhất.

9. Xem xét việc dùng máy nén đa cấp.

10. Giảm áp suất ra càng thấp càng tốt.

11. Tránh đưa khí nén áp suất cao hơn tới toàn bộ dây chuyền chỉ để đáp ứng nhu cầu của một thiết bị cao áp.

12. Áp dụng chiến lược bảo dưỡng phòng ngừa một cách hệ thống cho máy nén và các bộ phận phụ trợ.

13. Đảm bảo rằng nước ngưng phải được loại bỏ khỏi hệ thống phân phối ngay hoặc không có nước ngưng.

14. Kiểm tra các xem kích thước bình tích có thể chứa đủ khí nén cho các nhu cầu lớn trong thời gian ngắn không.

K.T