Có những biện biện pháp nào để ngăn ngừa tổn thất điện năng?

09:09 | 29/09/2017
|

Để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ngoài công tác quản lý tốt, sử dụng các công nghệ, thiết bị tiết kiệm năng lượng một việc không thể không quan tâm đó là giảm tổn thất tối đa cho hệ thống điện. Vậy có các biện pháp nào để ngăn ngừa tổn thất điện năng:

Để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ngoài công tác quản lý tốt, sử dụng các công nghệ, thiết bị tiết kiệm năng lượng một việc không thể không quan tâm đó là giảm tổn thất tối đa cho hệ thống điện. Vậy có các biện pháp nào để ngăn ngừa tổn thất điện năng:

I. Yêu cầu chung:

- Hệ thống phải được thiết kế để tránh các dạng tổn thất sau đây:

1. Tổn thất điện áp.

2. Tổn thất do lệch pha.

3. Tổn thất do hệ số công suất nhỏ.

4. Tổn thất máy biến áp.

5. Tăng chi phí mua điện do vận hành giờ cao điểm.

II. Các giải pháp giảm tổn thất điện trong hệ thống:

1. Tăng điện áp truyền tải để được các lợi ích truyền tải điện cao thế:

 

 

Lý do

 

 

Giải thích

 

 

Lợi ích

 

 

Giảm sụt áp

 

 

Sụt áp ở đường dây phân phối hoặc truyền tải điện phụ thuộc vào điện trở, trở kháng và chiều dài của đường dây và cường độ dòng điện. Với cùng chất lượng truyền tải điện, điện áp cao sẽ giúp cường độ dòng điện giảm, và giảm sụt áp.

 

 

Điều chỉnh điện áp thích hợp, tổn thất điện áp thấp

 

 

Giảm tổn thất điện

 

 

Tổn thất điện trong đường dây tỷ lệ với điện trở (R) và bình phương cường độ dòng điện (I), P tổn thất= I2R. Hiệu điện áp cao sẽ dẫn đến cường độ dòng điện giảm và nhờ đó giảm tổn thất điện.

 

 

Hiệu suất truyền tải cao

 

 

Dây dẫn nhỏ hơn

 

 

Điện áp cao sẽ làm giảm cường độ dòng điện. Vì vậy, sử dụng dây dẫn nhỏ hơn để dẫn điện.

 

 

Vốn đầu tư và chi phí lắp đặt thấp hơn

 

 

2. Lựa chọn dây dẫn với chất liệu và tiết diện phù hợp.

3. Hiệu suất máy biến áp phải đảm bảo nằm trong khoảng 85%-95%.

4. Sử dụng hợp lý các máy biến áp thông qua:

a) Chọn dung lượng biến áp hợp lý;

b) Vận hành kinh tế các trạm biến áp;

c) Phân phối tải phù hợp giữa các máy biến áp;

d) Trạm biến áp đặt gần các thiết bị động lực;

e) Không sử dụng ổn áp cho mạch động lực khi dao động điện áp xảy ra với tần suất không lớn;

g) Điều chỉnh điện áp của MBA phù hợp với phụ tải;

h) Thay thế, bảo dưỡng, sửa chữa máy biến áp hợp lý.

5. Cân bằng các pha trong hệ thống sử dụng điện.

6. Nâng cao hệ số công suất của hệ thống thông qua việc sử dụng các thiết bị có hệ số số công suất cao hơn hoặc sử dụng tụ bù.

7. Quản lý phụ tải điện hợp lý theo chiến lược quản lý phụ tải đỉnh

 

 

Chuyển tải không cần thiết và quy trình không liên tục sang giờ thấp điểm

 

 

Lập lại lịch trình cho những tải lớn và vận hành thiết bị, lập kế hoạch thực hiện ở những ca khác nhau để giảm thiểu nhu cầu tối đa liên tục. Chuẩn bị sơ đồ vận hành và sơ đồ quy trình. Phân tích những sơ đồ này với cách tiếp cận tổng hợp, nhờ vậy có thể lập lại lịch trình vận hành và sử dụng các thiết bị theo cách đó, giúp cải thiện hệ số tải, từ đó giảm được nhu cầu tối đa.

 

 

Ngắt tải không cần thiết trong giờ cao điểm

 

 

Khi quá tải trong giờ cao điểm, loại bỏ tải không cần thiết để giảm nhu cầu.

 

 

Vận hành máy phát tại nhà máy hoặc máy phát chạy bằng diezen (DG) trong giờ cao điểm

 

 

Khi sử dụng thiết bị phát điện chạy bằng diezen, nên sử dụng khi mức nhu cầu đạt mức tải đỉnh; nhờ vậy sẽ giảm được mức tải xuống một mức đáng kể và giảm thiểu được phí sử dụng điện.

 

 

Vận hành máy điều hòa nhiệt độ trong giờ thấp điểm và lưu trữ nhiệt lạnh.

 

 

Giảm nhu cầu tối đa nhờ thiết lập khả năng lưu trữ sản phẩm hoặc vật liệu, nước, nước mát hoặc nước nóng, sử dụng điện trong giờ thấp điểm. Vận hành trong giờ thấp điểm giúp tiết kiệm năng lượng nhờ các điều kiện thuận lợi.

 

 

Lắp đặt thiết bị điều chỉnh hệ số công suất

 

 

Giảm nhu cầu tối đa theo mức độ của nhà máy bằng cách sử dụng tụ bù và duy trì hệ số công suất tối ưu.

 

 

K.T