Đảng bộ Báo Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

05:05 | 22/05/2020
|

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Báo Vĩnh Phúc đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo, quyết nghị nhiều chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, sản lượng phát hành các ấn phẩm Báo Vĩnh Phúc.

Thực hiện: Ngọ Thắng

 

.