Phú Đa hiện thực nhanh sản xuất nông nghiệp trên thửa ruộng lớn

12:05 | 13/05/2020
|

Vụ Đông Xuân 2019 - 2020, lần đầu tiên người dân xã Phú Đa, huyện Vĩnh Tường được canh tác trên những thửa ruộng lớn, bằng phẳng, có thể đưa cơ giới hóa vào sản xuất một cách đồng bộ. Thay vì những thửa ruộng nhỏ hẹp, manh mún, lần đầu tiên sau hơn 50 năm gắn bó với đồng ruộng, bà Trần Thị Tĩn, xã Phú Đa được gieo cấy trên một thửa ruộng lớn, nước tưới thì thuận lợi, đường giao thông nội đồng được bê tông hóa đến tận ruộng. Đây chính là kết quả của công tác dồn thửa, đổi ruộng (DTĐR) của địa phương.

Thực hiện: Ngọc Thắng

 

.