Phát hiện sớm phòng trừ sâu bệnh hại lúa

06:05 | 11/05/2020
|

Trong vụ chiêm xuân này, huyện Yên Lạc gieo cấy hơn 4.600 ha lúa. Từ đầu tháng 3 đến nay, trên một số trà lúa đã phát sinh các loại sâu bệnh gây hại, nhất là bệnh đạo ôn, đốm sọc vi khuẩn, bệnh bạc lá và chuột hại, ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Để phòng trừ bệnh hiệu quả, huyện đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn, tăng cường bám sát đồng ruộng, phát hiện sớm, tuyên tuyền và hướng dẫn nông dân phòng trừ bệnh kịp thời.

Thực hiện: Ngọc Thắng

 

.