Người dân thành phố Vĩnh Yên nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

05:05 | 10/05/2020
|

Hiện nay, nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho những đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Thực hiện: Ngọc Thắng

.