Thường nhật nhịp sống Thổ Tang

02:05 | 04/05/2020
|

Sau khi Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình được ban hành, người dân thị trấn Thổ Tang (Vĩnh Tường) đã dần trở lại nhịp sống thường nhật, kinh doanh sôi động hàng ngày.

Thực hiện: Ngọc Thắng

 

.