Hỗ trợ vốn cho người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

06:04 | 30/04/2020
|

Ngân hàng CSXH huyện Sông Lô đã triển khai nhiều giải pháp đáp ứng nhu cầu vay vốn kịp thời cho người dân, đồng thời, hỗ trợ các hộ vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.Theo phản ánh của bà con nông dân, thời gian qua, nhiều mặt hàng nông nghiệp sản xuất rất khó tiêu thụ, gây thiệt hại cho người dân. 

Thực hiện: Ngọc Thắng

 

.