Vĩnh Tường đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

02:04 | 10/04/2020
|

Mặt bằng sạch là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, vì vậy, thời gian qua, công tác giải phóng mặt bằng được huyện Vĩnh Tường quan tâm, tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị đẩy nhanh thực hiện, bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án.

Thực hiện: Ngọc Thắng

 

.