Chủ động gia hạn thời gian trả nợ cho khách hàng

05:04 | 09/04/2020
|

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về triển khai các giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT trên địa bàn tỉnh đã chủ động đánh giá mức độ ảnh hưởng của khách hàng đang vay vốn, kịp thời khoanh nợ, giãn nợ cho khách hàng.

Thực hiện: Ngọc Thắng

 

.