Vận hành lò đốt rác phòng, chống Covid-19

06:03 | 31/03/2020
|

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống Covid-19, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động phối hợp với các đơn vị nhằm khoanh vùng và quản lý chặt chẽ chất thải tại khu vực cách ly để xử lý theo hướng dẫn của Sở Y tế; đồng thời, chỉ đạo đơn vị thu gom, vận chuyển rác phải thực hiện thu gom, vận chuyển rác theo quy trình thu gom, xử lý chất thải y tế nguy hại thường xuyên.

Thực hiện: Ngọc Thắng

 

.