Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020

01:03 | 28/03/2020
|

 Sự kiện Giờ Trái đất năm 2020 với thông điệp “Tiết kiệm điện cho trái đất xanh hơn” sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày thứ bảy 28/3/2020.Điện lực Vĩnh Tường đang cung cấp điện cho 16 nghìn khách hàng sinh hoạt; hơn 13 nghìn khách kinh tế, 112 khách hàng chuyên dùng với công suất điện thương phẩm hàng tháng là gần 2 triệu kwh.

Thực hiện: Ngọc Thắng

 

.