HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

02:09 | 13/09/2021
|

Để chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Vĩnh Phúc đã thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 để tiếp nhận các thông tin khẩn cấp về tình hình dịch bệnh trên địa bàn; kết quả chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.Đồng thời, thường xuyên nắm bắt, tiếp nhận ý kiến phản ánh, những khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... trong quá trình triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Thực hiện: Ngọc Thắng

 

.