HIỆU QUẢ MÔ HÌNH SẢN XUẤT LUÂN CANH CÂY TRỒNG THEO HƯỚNG HỮU CƠ

08:09 | 10/09/2021
|

Vụ mùa năm 2021, Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Phúc đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện gieo cấy giống lúa DT39 trên diện tích sản xuất cây su su theo hướng hữu cơ.

Thực hiện: Ngọc Thắng

 

.