HIỆU QUẢ TỪ MÔ HÌNH TRỒNG NGÔ SINH KHỐI

06:09 | 09/09/2021
|

Nắm bắt được nhu cầu thức ăn xanh cho chăn nuôi trâu, bò, người dân tại một số địa phương trong tỉnh đã chủ động chuyển đổi diện tích trồng ngô lấy hạt thông thường sang trồng ngô lấy thân (ngô sinh khối) làm thức ăn cho gia súc.

Thực hiện: Ngọc Thắng

 

 

.