65 cán bộ y tế tăng cường cho tuyến cơ sở phòng, chống dịch Covid-19

07:02 | 13/02/2020
|

Trước những diễn biến bất thường có chiều hướng phức tạp của Covid-19, thực hiện chủ trương của tỉnh về việc tăng cường các biện pháp nhằm khống chế, đẩy lùi Covid-19 trên địa bàn, ngày 13/2/2020 Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-SYT về việc huy động nhân lực y tế làm nhiệm vụ tham gia phòng chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện: Ngọc Thắng

 

.