Bình Xuyên tạo sức hút đầu tư

08:01 | 14/01/2020
|

Thời gian qua, bên cạnh các cơ chế hỗ trợ, ưu đãi thu hút đầu tư, huyện Bình Xuyên còn chủ động bố trí nguồn lực, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo sức hút với các nhà đầu tư. Để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai lập quy hoạch hệ thống giao thông; ưu tiên bố trí vốn cho các dự án phát triển hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến giao thông trọng điểm.

Thực hiện: Ngọc Thắng

 

.