Liên kết chăn nuôi gia cầm để phát triển bền vững

03:03 | 31/03/2021
|

Trong bối cảnh giá gia cầm giảm sâu, giá cám lại ở mức cao đã ảnh hưởng đến đời sống của người chăn nuôi nhiều địa phương, thì việc tổ chức liên kết sản xuất - tiêu thụ gia cầm với các hợp tác xã, doanh nghiệp được coi là giải pháp phát triển ổn định, bền vững.

Thực hiện: Ngọc Thắng

 

 

.