HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN VAY QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ

07:02 | 21/02/2021
|

Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh, nhiều HTX có thêm nguồn lực để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đổi mới công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Thực hiện: Ngọc Thắng

 

.