TẬP TRUNG NGUỒN LỰC, SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN THẮNG LỢI

05:02 | 19/02/2021
|

Để bảo đảm vụ Đông Xuân thắng lợi, ngành Nông nghiệp Vĩnh Phúc khuyến cáo người dân tập trung chủ động làm đất, lấy nước đổ ải, gieo mạ và cấy đúng khung thời vụ. Cùng với đó là tập trung đưa các loại giống lúa chất lượng cao và đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) vào sản xuất.

Thực hiện: Ngọc Thắng

 

.