CHỦ ĐỘNG LẤY NƯỚC GIEO CẤY VỤ ĐÔNG XUÂN

12:01 | 13/01/2021
|

Theo kế hoạch xả nước của các hồ thủy điện phục vụ đổ ải sản xuất vụ Đông Xuân, đợt 1 từ 0 giờ ngày 12/1/2021 đến 24h00 ngày 15/1/2021. Hiện nay, các công ty TNHH MTV thủy lợi đã thực hiện bơm trữ nước, nhằm đảm bảo đủ nước phục vụ cho bà con nông dân làm đất gieo cấy vụ Đông Xuân.Vụ Đông Xuân năm nay, Vĩnh Phúc phấn đấu gieo trồng hơn 38.700 ha cây hằng năm, trong đó, diện tích lúa 29.500 ha, diện tích màu 9.200 ha.

Thực hiện: Ngọc Thắng

 

.