Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng

05:11 | 18/11/2020
|

Vĩnh Phúc có tiềm năng rất lớn để phát triển du lịch. Hiện nay, tỉnh đang đẩy mạnh phát triển ngành “công nghiệp không khói”, trong đó có việc xây dựng sản phẩm hàng hóa phục vụ du lịch.

Thực hiện: Ngọc Thắng

 

 

.

 

 

 


 

.