Sản xuất lúa gạo hướng đến bảo vệ sức khỏe con người và môi trường

06:09 | 14/09/2020
|

Ngành Nông nghiệp Vĩnh Phúc đã có nhiều cách làm hiệu quả, liên kết tạo ra các mô hình canh tác lúa tự nhiên, hữu cơ và thích ứng với biến đổi khí hậu để sản xuất ra lúa gạo hướng đến bảo vệ sức khỏe con người và môi trường.Vụ Mùa 2020, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Tập đoàn Quế Lâm triển khai thực hiện mô hình sản xuất lúa hữu cơ trên giống DT39 Quế Lâm với quy mô 20 ha được gieo cấy tại xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên. 

Thực hiện: Ngọc Thắng

 

.