Hướng tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao

06:09 | 12/09/2020
|

Để đáp ứng yêu cầu của hội nhập kinh tế quốc tế, đưa nông nghiệp địa phương phát triển, những năm qua, Vĩnh Phúc đã có nhiều biện pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho sản xuất nông nghiệp, trong đó, có việc áp dụng công nghệ tiên tiến, hướng tới phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Thực hiện: Ngọc Thắng

 

.