Phát triển chuỗi liên kết, hỗ trợ đầu ra cho nông sản

09:09 | 10/09/2020
|

Sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, manh mún dẫn đến khó kiểm soát về an toàn thực phẩm; việc tiêu thụ sản phẩm cũng gặp khó khăn khiến nhiều sản phẩm nông nghiệp rơi vào tình trạng được mùa mất giá.Vì vậy, cần liên kết sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh ứng dụng KHKT và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi, từ đó, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện: Ngọc Thắng

 

.