Người “giữ lửa” gốm Hương Canh

01:07 | 31/07/2020
|

Làng gốm Hương Canh, huyện Bình Xuyên vang tiếng một thời, nhưng cũng có thời điểm đứng trước nguy cơ mai một do tác động của kinh tế thị trường. Khi nhiều người không thể bám trụ được với nghề thì nghệ nhân Nguyễn Hồng Quang vẫn kiên trì thực hiện ước mơ phát triển làng gốm của quê hương.

Thực hiện: Ngọc Thắng