Phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa

01:07 | 31/07/2020
|

Những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Thực hiện: Ngọc Thắng

 

 

.