Chủ động phòng chống cháy rừng

10:07 | 30/07/2020
|

Để chủ động triển khai thực hiện tốt phương án phòng, chống cháy rừng, bảo vệ rừng mùa khô hanh, Vĩnh Phúc đã triển khai nhiều biện pháp quan trọng nhằm chủ động ngăn ngừa nguy cơ cháy rừng, giảm thiệt hại đến mức thấp nhất.Toàn tỉnh hiện nay có hơn 33.000 ha rừng, trong đó rừng đặc dụng là hơn 15.000 ha; rừng phòng hộ là 4.000 ha; rừng sản xuất là 13.000 ha.

Thực hiện: Ngọc Thắng

 

 

.