Người lính Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế

06:07 | 29/07/2020
|

Dành một phần tuổi xuân đi chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, trở về địa phương, cựu chiến binh Nguyễn Văn Kho, thôn Hùng Vĩ, xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiên phong, đi đầu trên mặt trận kinh tế, tích cực vượt khó, làm giàu cho gia đình, quê hương.

Thực hiện: Ngọc Thắng

 

.