Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên

10:05 | 22/05/2016
|

 

.