Tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 33 của HĐND tỉnh

05:06 | 14/06/2018
|

Sáng 14/6/2018, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 33/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh về việc cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn 2 huyện Tam Dương và Lập Thạch.

Sáng 14/6/2018, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Liễn Sơn tổ chức hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 33/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 của HĐND tỉnh về việc cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn 2 huyện Tam Dương và Lập Thạch.

Thực hiện Nghị quyết 33 của HĐND tỉnh, năm 2010 Công ty TNHH MTV thủy lợi Liễn Sơn nhận bàn giao các công trình thủy lợi của 20 xã, thị trấn trên địa bàn 2 huyện Tam Dương và Lập Thạch, trong đó huyện Tam Dương với tổng diện tích cung cấp nước gieo trồng gần 9.000 ha và 34 trạm bơm, gần 40 km kênh chính, kênh nhánh, 24 hồ nhỏ, 454 cống trên kênh, hơn 825 km kênh loại III nội đồng chưa kể kênh tiêu các loại; huyện Lập Thạch 10 xã, thị trấn với tổng diện tích gieo trồng gần 7.000 ha, 43 trạm bơm, hơn 18 km kênh chính, 288 km kênh cấp III trở xuống, 3 đập, 49 hồ nhỏ, 714 cống trên kênh các loại...

Sau 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 33 trên địa bàn 2 huyện Tam Dương và Lập Thạch, công tác tưới tiêu được vận hành, điều tiết đồng bộ theo hệ thống, tránh được nơi thiếu, nơi thừa nước.

Các công trình thủy lợi đảm bảo hoạt động hiệu quả hơn, cung cấp đầy đủ, kịp thời nước tưới phục vụ bà con nông dân gieo trồng theo đúng khung thời vụ; đặc biệt là chủ động hơn trong việc bơm tiêu úng khi mưa lớn; diện tích chính vụ được gieo cấy hết, không có diện tích bỏ trống; 100% người dân được hưởng lợi trực tiếp từ chính sách miễn thủy lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ nội đồng, tạo động lực để phát triển sản xuất, trồng trọt.

Các công trình kênh mương, nhà, trạm, máy móc, thiết bị xuống cấp được đầu tư tu bổ sửa chữa, xây mới kịp thời, vì vậy hiệu quả tưới tiêu cao hơn; năng suất trồng trọt được nâng lên; đời sống người làm công tác thủy lợi được nâng cao...

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết vẫn còn một số hạn chế trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện do các xã, thị trấn có vùng nhỏ lẻ, manh mún, bậc thang, tập quán canh tác khác nhau; chính sách hỗ trợ phí dịch vụ nội đồng chưa điều chỉnh kịp thời do trượt giá; đầu tư các công trình do cắt giảm kinh phí.

Việc thẩm định diện tích và thanh quyết toán hỗ trợ miễn thủy lợi phí cho các hộ nông dân còn chậm; mức hỗ trợ phí thủy lợi nội đồng còn thấp; cán bộ Trạm thủy lợi ở cơ sở chưa chú trọng đến nhiệm vụ được giao, nhất là công tác dẫn nước mặt ruộng, còn để lãng phí nước; công tác vệ sinh, nạo vét khoán cho Trạm thủy lợi cơ sở thực hiện còn chưa tốt, còn để cử tri có ý kiến; nhiều công trình thủy lợi chưa được chú trọng đầu tư kịp thời nên nhiều công trình đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu…

Tại hội nghị, các đại biểu mong muốn các cấp, các ngành của tỉnh tiếp tục duy trì chính sách cấp bù kinh phí miễn thủy lợi phí và hỗ trợ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng; đồng thời, có thêm những chính sách hỗ trợ nông dân, hỗ trợ cán bộ làm công tác thủy lợi khi Luật Thủy lợi có hiệu lực vào đầu tháng 7/2018.

Xuân Hùng