Ngày làm việc thứ 19, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV: Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc tham gia thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

07:06 | 13/06/2018
|

Ngày 13/6/2018, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Ngày 13/6/2018, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) và nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu cho rằng dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng đã thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo, định hướng của Đảng trong xây dựng Luật, trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Nhiều quy định của dự thảo Luật được sửa đổi nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.

Qua thảo luận Đại biểu Trần Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cùng các đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành về sự cần thiết phải ban hành Luật cũng như mục tiêu xây dựng Dự án Luật được nêu trong Tờ trình của Chính phủ và các nội dung trong báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; cho rằng dự thảo luật đã được xây dựng khá toàn diện và tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 4.

Đại biểu Trần Hồng Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cho ý kiến vào Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Các đại biểu Quốc hội cho rằng, việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật ra khu vực ngoài nhà nước sẽ góp phần thể chế hóa quan điểm của Đảng tại Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị là “từng bước mở rộng hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước”.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu ý kiến hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế, đồng thời đây là các chủ thể huy động vốn đóng góp của nhiều cổ đông hoặc thường xuyên huy động các khoản đóng góp của nhân dân để hoạt động từ thiện… do đó, cần có sự kiểm soát chặt chẽ để tránh việc người có thẩm quyền lợi dụng chức vụ được giao hoặc thành lập doanh nghiệp “sân sau” để tham nhũng. Quy định này còn có tác động lớn đến sự phát triển bền vững của nền kinh tế, thúc đẩy hiệu quả phòng, chống tham nhũng trong khu vực nhà nước.

Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu cho rằng, việc xử lý tài sản không giải trình được hợp lý về nguồn gốc và là vấn đề lớn, có liên quan đến quyền sở hữu tài sản là quyền cơ bản của công dân được Hiến định, nên việc xử lý như thế nào nào cần được cân nhắc rất thận trọng, có bước đi phù hợp để vừa đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng, vừa bảo đảm quyền cơ bản của công dân. Ngoài ra, các nội dung về thu hồi tài sản tham nhũng; thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập; đối tượng kê khai tài sản, thu nhập; thanh tra, kiểm tra đối với khu vực ngoài nhà nước … cũng được các đại biểu Quốc hội quan tâm cho ý kiến./.

Linh Duy (t.h)