BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức điểm sinh hoạt cấp ủy cơ sở tại Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông

07:06 | 13/06/2018
|

Chiều 13/6/2018, BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức điểm sinh hoạt cấp ủy cơ sở tại Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông.

Chiều 13/6/2018, BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức điểm sinh hoạt cấp ủy cơ sở tại Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông. Dự buổi sinh hoạt có các đồng chí: Hà Quang Tiến, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ Công tác của Tỉnh ủy phụ trách và dự sinh hoạt chi bộ tại Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh; Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; các đồng chí Bí thư Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh. Đồng chí Trần Gia Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì buổi sinh hoạt.

Đồng chí Trần Gia Long, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TT&TT chủ trì buổi sinh hoạt. Ảnh: Trường Khanh

Đồng chí Trần Gia Long, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã thông báo tới các ủy viên BCH Đảng bộ một số nét chính về tình hình thời sự trong nước có liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông như: Việc tuyên truyền về các Dự án Luật đang được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; việc thông tin, tuyên truyền nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, BCH T.Ư Đảng (khóa XII) về công tác tổ chức cán bộ…Giới thiệu nội dung một số văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác cán bộ, tinh giản biên chế; công tác an ninh, an toàn mạng viễn thông; các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy Khối liên quan đến công tác xây dựng Đảng…

Tại buổi sinh hoạt, BCH Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy trong tháng 5, phương hướng nhiệm vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tháng 6/2018; đánh giá kết quả việc thực hiện cam kết, đăng ký và kế hoạch thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Sở thời gian qua…

Các Ủy viên BCH Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy trong tháng 5; bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong tháng 6; làm rõ những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong việc thực hiện cam kết, đăng ký và kế hoạch thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ Sở…

Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Gia Long, Bí thư Đảng ủy ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị các ủy viên BCH cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với việc cam kết thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) tại đơn vị.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, phòng, ban chuyên môn đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã được BCH Đảng bộ xây dựng trong tháng 6; trong đó, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, nhất là nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát...

Sau khi dự buổi sinh hoạt điểm cấp ủy cơ sở của Đảng bộ Sở Thông tin và Truyền thông, BTV Khối Các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả buổi sinh hoạt. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến về cách thức tổ chức, nội dung buổi sinh hoạt cấp ủy của Sở Thông tin và Truyền thông; đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy tại các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối trong thời gian tới…

Ngô Tuấn Anh