Hội nhà báo tỉnh: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

06:06 | 13/06/2018
|

Ngày 13/6/2018, Thường trực Hội nhà báo tỉnh đã tổ chức họp BCH Hội nhà báo tỉnh mở rộng, nhằm sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và họp Hội đồng Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc chuẩn bị cho Lễ trao Giải báo chí tỉnh lần thứ VII năm 2018.

Ngày 13/6/2018, Thường trực Hội nhà báo tỉnh đã tổ chức họp BCH Hội nhà báo tỉnh mở rộng, nhằm sơ kết nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và họp Hội đồng Giải báo chí tỉnh Vĩnh Phúc chuẩn bị cho Lễ trao Giải báo chí tỉnh lần thứ VII năm 2018. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Ủy viên BCH Hội Nhà Báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập Báo Vĩnh Phúc chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu, Ủy viên BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Tổng Biên tập báo Vĩnh Phúc chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Chung

Dự thảo báo cáo công tác Hội Nhà báo tỉnh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 nêu rõ: Bám sát chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra, Hội Nhà báo tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác Hội với nhiều đổi mới. Thường trực Hội phối hợp tốt với các cơ quan báo chí giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, tuyên truyền có định hướng các sự kiện, hoạt động điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, góp phần vào sự phát triển KT- XH của tỉnh.

Trên cơ sở nêu và phân tích những hạn chế về chất lượng hoạt động công tác Hội của các Chi hội, việc tham mưu đề xuất để đổi mới và phát triển các hoạt động, nâng cao chất lượng tác phẩm tham gia các giải báo chí của Trung ương và địa phương..., các đồng chí trong BCH Hội và thư ký các Chi hội đã có những đề xuất, góp ý chỉnh sửa, bổ sung vào nội dung đánh giá hoạt động công tác Hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Trong đó, tập trung vào những hoạt động nổi trội của Chi hội Báo Vĩnh Phúc, Đài PT- TH tỉnh thời gian qua trên các lĩnh vực: Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp... và đề xuất một số giải pháp nhằm đưa các hoạt động đi vào chiều sâu.

Đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh yêu cầu thời gian tới, các đồng chí thư ký Chi hội cần đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các Chi hội, nhất là quán triệt đến các hội viên nâng cao ý thức và sự đầu tư vào những tác phẩm dự giải báo chí của Trung ương và địa phương; từ đó nâng cao uy tín của nhà báo và cơ quan báo chí trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Hội đồng Giải báo chí lần thứ VII của tỉnh cũng đã thông qua các tác phẩm đoạt giải và bàn về công tác chuẩn bị cho Lễ tổng kết và trao Giải báo chí tỉnh lần thứ VII năm 2018 sẽ diễn ra vào dịp 21/6.

Hồng Chiến