Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong các KCN, CCN, làng nghề và tình hình nợ đọng XDCB trên địa bàn tỉnh

05:05 | 17/05/2018
|

Sáng 17/5/2018, HĐND tỉnh tiến hành giám sát UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.


Sáng 17/5/2018, HĐND tỉnh tiến hành giám sát UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề và tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Dương Chung

Các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự buổi giám sát, có các đồng chí: Lê Duy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 8 khu công nghiệp (KCN), 11 cụm công nghiệp (CCN) đang hoạt động, 25 làng nghề đã được công nhận. Hoạt động của các KCN, CCN đã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Trong chỉ đạo, UBND tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường trong các KCN, CCN, làng nghề; đầu tư hạ tầng thiết yếu bảo vệ môi trường; thực hiện quy hoạch liên quan đến bảo vệ môi trường trong các khu, CCN, làng nghề. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có 6 KCN có hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh có 218 dự án được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, 61 dự án được xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, 23 dự án được phê duyệt đề án bảo vệ môi trường; 366 cơ sở được cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. 100% các KCN được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường trong các KCN, CCN, làng nghề còn nhiều bất cập, khó xử lý. Các ý kiến thảo luận cho rằng, nhiều năm qua, Vĩnh Phúc chưa có điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhưng nếu không được đầu tư, thì nguy cơ sẽ có nhiều điểm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, nhất là ở các CCN, làng nghề.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình đã đánh giá cao sự cố gắng của các cấp, ngành trong việc bảo vệ môi trường, đồng thời, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, có lộ trình cụ thể thực hiện các giải pháp, biện pháp khắc phục giải quyết những tồn tại, hạn chế về ô nhiễm môi trường trong các KCN, CCN, làng nghề và các khu dân cư ở khu vực nông thôn hiện nay; rà soát, xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản của UBND tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế; rà soát, đánh giá công tác quy hoạch, thực hiện quy hoạch, xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường trong các KCN, CCN, làng nghề trên địa bàn tỉnh để phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý đảm bảo hiệu quả.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình cũng đề nghị các cấp, ngành cần đánh giá kết quả, hiệu quả đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường trong các KCN, CCN, làng nghề, khu dân cư; bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; đánh giá hiệu quả một số mô hình hợp tác xã vệ sinh môi trường, một số lò đốt rác thải tại một số xã, thị trấn, rút kinh nghiệm và có thể nhân rộng mô hình hoạt động hiệu quả; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến, giải trình để làm rõ tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVI sắp tới.

Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB), theo báo cáo của UBND tỉnh, đến ngày 15/3/2018, tổng số nợ đọng XDCB của tỉnh còn hơn 719 tỷ đồng. Bên cạnh đó, theo số liệu ước khối lượng hoàn thành (chưa được nghiệm thu) nên phát sinh hơn 527 tỷ đồng. Nguyên nhân nợ đọng XDCB chủ yếu dẫn đến chậm tiến độ do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt các dự án giao thông vận tải; thủ tục xây dựng cơ bản còn thực hiện qua nhiều nhiều bước, mất nhiều thời gian..

Các đại biểu đề nghị, UBND tỉnh cần làm rõ số lượng hoàn thành chưa được nghiệm thu, thực hiện việc cân đối khả năng trả nợ XDCB. Nêu rõ nguyên nhân các xã chưa lập dự toán đầu tư công trung hạn...

Kết luận về công tác giải quyết nợ đọng XDCB, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải đề nghị, UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến thảo luận, làm rõ trách nhiệm của mỗi cấp trong việc để phát sinh nợ đọng, đồng thời, có giải pháp cụ thể để khắc phục; thực hiện tốt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, ưu tiên những dự án trọng điểm; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, các dự án chậm tiến độ; tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về trả nợ XDCB; hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn cấp xã; tiếp tục rà soát, thống kê danh mục nợ đọng XDCB thực hiện dừng, giãn tiến độ các công trình không hiệu quả, dành vốn trả nợ XDCB; xác định rõ nguồn vốn trách nhiệm của cơ quan lập dự án đầu tư; bố trí vốn đầu tư công trung hạn theo đúng nguyên tắc.

Nguyễn Trọng