Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV thành công tốt đẹp

03:05 | 17/05/2018
|

* Đồng chí Vũ Hồng Phương tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XIV

* Đồng chí Vũ Hồng Phương tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XIV

Sáng 17/5/2018, Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV tiếp tục chương trình làm việc. Tới dự, có đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Khánh Linh

Tại phiên làm việc thứ 3, các đại biểu đã thông qua các báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các văn kiện gồm: Dự thảo Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI, Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam bổ sung, sửa đổi, báo cáo của BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIII trình Đại hội XIV Công đoàn Vĩnh Phúc; tổ chức tham luận; thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất, BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIV; ra mắt BCH LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023; chia tay các đồng chí Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIII không tiếp tục tham gia khóa XIV; thông qua nghị quyết và bế mạc đại hội.

Với khẩu hiệu “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, đại hội đã bầu 28 đồng chí vào BCH LĐLĐ tỉnh khóa XIV và 9 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII.

BCH LĐLĐ khóa XIV đã bầu BTV Công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 9 đồng chí; bầu Ủy ban kiểm tra gồm 4 đồng chí. Đồng chí Vũ Hồng Phương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XIII tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong 3 phiên làm việc, từ ngày 16 - 17/5/2018, đại hội đã tập trung đánh giá khách quan, toàn diện các lĩnh vực của tổ chức công đoàn; thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế ở nhiệm kỳ 2013 - 2018, phân tích nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, công đoàn sẽ tập trung đổi mới hình thức tổ chức và hoạt động công đoàn; phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ CNH - HĐH, hội nhập quốc tế và góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Vũ Hồng Phương, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XIV cho biết: Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV đề ra, ngay sau đại hội, các cấp công đoàn sẽ tập trung nguồn lực và đổi mới phương thức hoạt động để thực hiện nhiệm vụ then chốt là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của của đoàn viên, người lao động; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức pháp luật, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Cùng với đó, công đoàn các cấp cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể CNVCLĐ, phát huy tính chủ động, sáng tạo của CNVCLĐ; chú trọng đổi mới cách thức tiếp cận, hình thức tuyên truyền, vận động công nhân, NLĐ tham gia vào các tổ chức công đoàn, phát triển thêm CĐCS, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; chú trọng các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ CNVCLĐ trong tình hình mới; thường xuyên bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ, đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phối hợp với cơ quan liên quan giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vấn đề nảy sinh trong mối quan hệ lao động theo quy định pháp luật, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa và ổn định, đóng góp vào sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Phương Loan