Triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2018

06:01 | 11/01/2018
|

Chiều 11/1/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. 

Chiều 11/1/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tới dự có các đồng chí: Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngô Khánh Lân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2017, ngành Tuyên giáo tỉnh đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, dư luận xã hội để phản ánh kịp thời cho cấp ủy Đảng định hướng công tác tư tưởng, dư luận xã hội trong tỉnh. Ngành chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, tinh giản biên chế; trọng tâm là thực hiện Đề án 01-ĐA/TU và Đề án 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng tập trung triển khai có hiệu quả Đề án số 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng chi bộ đảng TSVM giai đoạn 2017-2020”... Ngành đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác tuyên giáo như: Tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, khoa giáo, lịch sử Đảng, văn hóa - văn nghệ…; đồng thời, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả của các cấp, các ngành và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH.

Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tuyên giáo cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo. Ảnh Dương Hà

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo; công tác quán triệt, học tập và giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội và quản lý, định hướng thông tin, tuyên truyền… nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề ra trong năm 2018.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, các đồng chí: Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả tích cực mà ngành Tuyên giáo của tỉnh đạt được trong năm 2017; đồng thời, chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần kịp thời khắc phục.

Các đồng chí đề nghị, thời gian tới, ngành Tuyên giáo của tỉnh tiếp tục tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; trọng tâm là chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt việc tuyên truyền Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết T.Ư 6 của BCH T.Ư Đảng khóa XII và Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy…

Tiếp tục nâng cao năng lực dự báo, chủ động nắm bắt tình hình dư luận, kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề nảy sinh trên địa bàn; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, định hướng nội dung thông tin báo chí; kịp thời tham mưu xử lý những thông tin báo chí phản ánh chưa chính xác về tỉnh; chủ động định hướng và tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, không chính xác, khách quan trên mạng xã hội...

Kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Huy Vĩnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư và Tỉnh ủy. Đồng chí nhấn mạnh: Năm 2018, ngành Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở; đẩy mạnh vai trò của đội ngũ báo cáo viên cơ sở; thực hiện tốt hoạt động thông tin báo chí; tăng cường công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội; bám sát thực tiễn để tham mưu cho cấp ủy Đảng các cấp chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa giáo; các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh, các địa phương trong năm 2018…

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên giáo cho 15 đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo. Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tặng Giấy khen cho 9 tập thể, 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo, công tác báo cáo viên năm 2017.

Ngô Tuấn Anh