Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2018

02:01 | 11/01/2018
|

Ngày 11/1/2018, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Ngày 11/1/2018, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm sát năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao Cờ thi đua của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tặng các tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh Dương Hà

Năm 2017, VKSND hai cấp thực hiện tốt nhiều mặt công tác, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, hoàn thành 73/77 chỉ tiêu đề ra (đạt gần 95%), trong đó vượt 26 chỉ tiêu, vượt 5 chỉ tiêu VKSND tỉnh đề ra ngoài hệ thống chỉ tiêu của VKSND tối cao giao.

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, không có án đình chỉ, xét xử oan sai. Tỷ lệ bắt giữ, xử lý hình sự đạt hơn 99,8% ; tỷ lệ phê chuẩn gia hạn tạm giữ, tạm giam, xử lý hình sự đạt gần 100%.

Chất lượng tranh tụng ngày càng được nâng cao. Công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp được triển khai thường xuyên, kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế của các cơ quan tư pháp. Qua công tác kiểm sát đã ban hành 64 bản kháng nghị, 214 bản kiến nghị và 17 bản kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

Năm 2018, ngành Kiểm sát đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo nội dung Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 92/KL/TƯ về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và Chỉ thị số 50/CT/TƯ của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ, việc, vụ án tham nhũng.

Tập trung đẩy mạnh các giải pháp chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại… Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên; thực hiện thường xuyên các phong trào thi đua gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Bình biểu dương những thành tích của ngành Kiểm sát đạt được trong năm 2017. Đồng chí đề nghị ngành Kiểm sát cần chú trọng vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; tập trung triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng quyền công tố; chủ động phối hợp với cơ quan Công an, Tòa án giải quyết dứt điểm các vụ án phức tạp, tồn đọng, kéo dài; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp; đặc biệt chú trọng làm rõ nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm, kiến nghị với cơ quan chức năng nhằm hạn chế tình trạng gia tăng các hành vi vi phạm pháp luật.

Tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) và triển khai có hiệu quả Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên vừa hồng, vừa chuyên, nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát, góp phần ổn định tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, VKSND tỉnh đã trao Cờ thi đua của VKSND tối cao cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm sát năm 2017.

Kim Ngân