Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 65-QĐ/TW của Bộ Chính trị

01:05 | 28/05/2022
|

Sáng 28/5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.


Sáng 28/5, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.

Các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Nguyễn Bá Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Thị Hồng Nhung, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Phú Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ....

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Bá Huy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh Dương Hà

Tại hội nghị, các đại biểu được Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính truyền đạt, giới thiệu những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Quy định số 65-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.

Quy định số 65-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ được Bộ Chính trị ban hành ngày 28/4/2022 kế thừa và bổ sung một số điểm mới so với Quy định số 98-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ đã được Bộ Chính trị ban hành ngày 7/10/2017. Theo đó, đối tượng cán bộ thực hiện luân chuyển bao gồm: Cán bộ được quy hoạch vào chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp. Cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ cấp trưởng quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị gồm: Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân và cấp trưởng các ngành công an, thanh tra, tài chính, thuế, hải quan cấp tỉnh, cấp huyện. Trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định...

Cán bộ luân chuyển phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện: Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực và triển vọng phát triển cao; đáp ứng tiêu chuẩn, tiêu chí của chức danh được luân chuyển; có đủ sức khoẻ; có thời gian công tác còn ít nhất 10 năm tính từ thời điểm luân chuyển ngoại trừ trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định...Thời gian luân chuyển cán bộ ít nhất là 3 năm (36 tháng) trừ trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định.

Quy trình luân chuyển cán bộ được thực hiện theo các bước: Cấp ủy, tổ chức Đảng, lãnh đạo cơ quan tiến hành rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ; xây dựng kế hoạch luân chuyển căn cứ vào nhu cầu luân chuyển cán bộ sau đó trình cấp có thẩm quyền xem xét, cho chủ trương. Căn cứ chủ trương của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu tổ chức, cán bộ tổng hợp đề xuất, rà soát tiêu chuẩn, tiêu chí và dự kiến địa bàn, chức danh, cán bộ luân chuyển; lấy ý kiến nhận xét, đánh giá nhân sự dự kiến luân chuyển. Cơ quan tham mưu tổ chức, cán bộ gửi văn bản lấy ý kiến thẩm định về dự kiến địa bàn, chức danh, nhân sự luân chuyển; tổng hợp ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan; gặp gỡ quán triệt mục đích, yêu cầu luân chuyển và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ dự kiến luân chuyển. Cơ quan tham mưu tổ chức, cán bộ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện...

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai,khẳng định: Công tác luân chuyển cán bộ là nội dung quan trọng trong công tác cán bộ và được sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, trực tiếp là cấp ủy, tổ chức Đảng. Việc luân chuyển cán bộ phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu; đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thông giữa các cấp, cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; gắn kết chặt chẽ giữa công tác luân chuyển cán bộ với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... Từ đó, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ về số lượng, đảm bảo về tiêu chuẩn, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới...

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy các cấp nghiêm túc nghiên cứu, quán triệt và lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 65 của Bộ Chính trị và các nghị quyết, quy định, kết luận, hướng dẫn của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ nói chung và luân chuyển cán bộ nói riêng; từ đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức cán bộ.

Ban Tổ chức các cấp tích cực tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định liên quan công tác luân chuyển cán bộ; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tạo sự chặt chẽ, đồng bộ, liên thông trong quá trình tổ chức thực hiện...

Ngô Tuấn Anh