Ngày làm việc thứ 5, kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV: Quốc hội thảo luận một số dự án luật quan trọng

06:05 | 27/05/2022
|

Tiếp tục chương trình tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 27/5, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Tiếp tục chương trình tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, sáng 27/5, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Mạnh thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

Cho ý kiến thảo luận về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), đại biểu Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị xem xét, bổ sung thêm quy định giao cơ quan Trung ương hướng dẫn tiêu chuẩn chung mang tính định hướng việc xét tặng danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu. Trên cơ sở đó, các tỉnh, thành phố sẽ có quy định chi tiết mang tính định lượng phù hợp với điều kiện văn hóa và tình hình thực tiễn tại địa phương.

Cũng theo đại biểu Nguyễn Văn Mạnh, việc khen thưởng danh hiệu nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú là sự ghi nhận cả một quá trình phấn đấu, nỗ lực lao động sáng tạo của nghệ sỹ. Bởi vậy Chính phủ cần có quy định chi tiết hơn về điều này làm căn cứ để việc khen tặng, tạo đồng thuận cao trong xã hội.

Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) đồng thời tiếp tục thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi).

Cho ý kiến thảo luận dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng: Việc sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm hiện nay là rất cần thiết nhằm đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất của hệ thống pháp luật. Cơ bản đồng thuận với những nội dung của dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi), đại biểu Thái Quỳnh Mai Dung đề nghị cần làm rõ hơn các quy định về nguồn nhân lực trong việc kinh doanh bảo hiểm.

Linh Duy