Ngày làm việc thứ tư, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: Đại biểu quốc hội tỉnh thảo luận về một số Dự án Luật

07:05 | 23/05/2020
|

Ngày 23/5, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ tư.Đoàn ĐBQH của tỉnh dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lưu Đức Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo; Phùng Thị Thường, đại biểu Quốc hội tỉnh.

Ngày 23/5, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV tiếp tục ngày làm việc thứ tư.

Đoàn ĐBQH của tỉnh dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trần Văn Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lưu Đức Long, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đảo; Phùng Thị Thường, đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan và các đại biểu dự kỳ họp ngày thứ 4 tại điểm cầu Vĩnh Phúc. Ảnh: Dương Chung
Trong ngày làm việc thứ tư, các đại biểu nghe trình bày: Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Cư trú (sửa đổi); Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác; Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

 

Các đại biểu đã thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác và một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Phát biểu thảo luận, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Tiến nhất trí với nội dung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (sau đây gọi là Dự thảo Luật). Đại biểu đề nghị, để tăng tính công khai, minh bạch, chính xác của Dự thảo Luật, Ban soạn thảo nghiên cứu và thể hiện cụ thể hơn các nội dung:

 

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Tiến thảo luận về một số nội dung trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Ảnh: Dương Chung
Thứ nhất, Dự thảo Luật bổ sung 59 điều nhưng có đến 21 điều, khoản được giao Chính phủ, bộ, ngành ban hành quy định chi tiết; đã làm tăng 17 điều, khoản được giao Chính phủ, bộ, ngành so với Luật Xây dựng. Vì vậy, với các quy định tại các Nghị định của Chính phủ về thực hiện Luật Xây dựng cần được tổng kết, đánh giá; quy định nào đã ổn định và được lượng hóa thì đưa vào Dự thảo luật, nhằm hạn chế việc giao Chính phủ, các bộ, ngành quy định chi tiết hoặc hướng dẫn.

 

Thứ hai, Dự thảo Luật sử dụng các câu quét như: “theo quy định của pháp luật có liên quan”, “theo quy định của luật này”, “theo quy định của Chính phủ” ở quá nhiều điều, khoản. Việc sử dụng câu quét làm cho luật thiếu tính minh bạch, khó thực hiện bởi khó xác định được “pháp luật có liên quan” và có rất nhiều nội dung ở luật này không có quy định.

Thứ ba, cần làm rõ, xác định rõ một số khái niệm trong Khoản 1, Điều 1 của Dự thảo Luật như: “công trình xây dựng chuyên ngành”, “cơ quan chuyên môn về xây dựng”, “dự án đầu tư xây dựng khu đô thị”,…

Thứ tư, tại Mục b, Điểm 1, Khoản 31 sửa đổi, bổ sung Điều 94 là Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn quy định “phù hợp với quy mô công trình do UBND cấp tỉnh quy định cho từng khu vực” đã làm phát sinh thêm thủ tục là UBND cấp tỉnh phải ban hành quy định về quy mô công trình tại các khu vực đã có quy hoạch nhưng chưa được thực hiện.

Đại biểu Trần Văn Tiến cũng đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung thêm trường hợp: đối với công trình xây dựng được cấp phép xây dựng có thời hạn nhưng trong thời gian giấy phép xây dựng đang còn hiệu lực mà quy hoạch được triển khai thực hiện thì việc xử lý công trình được cấp phép tạm như thế nào thì Dự thảo Luật chưa đề cập.

Kết thúc các phiên thảo luận, các Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên thảo luận đề nghị các đại biểu còn ý kiến đóng góp gửi văn bản góp ý cho Ban Thư ký. Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại phiên họp cũng như các ý kiến góp ý gửi về, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo Ủy ban thẩm tra tiếp thu, giải trình đầy đủ trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này.

Thùy Linh