Các địa phương, đơn vị tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

03:05 | 22/05/2020
|

*Ngày 22/5, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội, có các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;

*Ngày 22/5, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội, có các đồng chí: Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Trường Khanh

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Những năm qua, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, tổng hợp, đề xuất giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh xây dựng và ban hành các kế hoạch công tác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên các mặt công tác.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các hoạt động của cơ quan, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, khắc phục cơ bản tình trạng bỏ sót, chậm giải quyết công việc.

Trong 5 năm, Văn phòng UBND tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 111.780 văn bản đến, tham mưu UBND tỉnh ban hành 79.000 văn bản đi; tham mưu tổ chức tốt 2.510 cuộc họp để giải quyết các nhiệm vụ của tỉnh, hơn 220 cuộc họp trực tuyến với Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, các địa phương và các cuộc họp của các bộ, ngành, khu vực tổ chức tại tỉnh.

Bên cạnh đó, công tác phục vụ tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo luôn được thực hiện nền nếp và đúng quy định.

Trong công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt như công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức xây dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng các tổ chức đảng; qua đánh giá hàng năm, hơn 90% số chi bộ trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu TSVM. Cùng với đó, công tác xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh được Đảng bộ chú trọng.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ đề ra một số mục tiêu, hoàn thành tốt công tác tham mưu, tổng hợp, đề xuất, phục vụ, thông tin, báo cáo đảm bảo hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Trong công tác xây dựng Đảng thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, tính chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; hơn 95% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, hơn 97% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có đảng viên vi phạm 19 điều đảng viên không được làm; 100% tổ chức, đoàn thể trong Đảng bộ, cơ quan vững mạnh.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Thanh Tùng đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong những năm tới, để khắc phục những hạn chế, tồn tại, đồng thời hoàn thành những mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, đồng chí đề nghị cán bộ, đảng viên Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đạt được; khắc phục khó khăn, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của UBND tỉnh, phát huy trí tuệ của tập thể Đảng ủy và năng lực của cán bộ, đảng viên thực hiện tốt công tác tổng hợp, tham mưu, phục vụ các hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thường xuyên quan tâm, đổi mới nội dung, phương thức giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; chú trọng công tác xây dựng Đảng.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

*Cùng ngày, Đảng bộ Quân sự thành phố Vĩnh Yên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Phạm Hoàng Anh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Vĩnh Yên; Thượng tá Nguyễn Hoài Nam, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên  tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Kim Ly

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Quân sự thành phố Vĩnh Yên đã quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, nhiệm vụ của cấp trên và đề ra chủ trương, giải pháp lãnh đạo sát, đúng, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt 100% mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đề ra.

Thường xuyên phối hợp, nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống về an ninh trật tự, phòng chống lụt bão, cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn, không để bị động, bất ngờ; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; tổ chức diễn tập các cấp thành công; tuyên truyền giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân hàng năm; tổ chức huấn luyện đạt 100% yêu cầu.

Công tác xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, sẵn sàng chiến đấu cao và các nhiệm vụ khác được duy trì thực hiện tốt. Công tác xây dựng Đảng bộ được chú trọng, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt hơn 90%, Đảng bộ nhiều năm đạt TSVM.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Quân sự thành phố Vĩnh Yên đề ra các mục tiêu và giải pháp thực hiện theo từng giai đoạn, lĩnh vực; thực hiện thắng lợi 3 khâu đột phá: Nâng cao chất lượng huấn luyện, chất lượng xây dựng chính quy; chấp hành kỷ luật, pháp luật, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức, nhất là chất lượng sinh hoạt chi bộ và năng lực, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ hàng năm; đăng ký quản lý chặt chẽ quân nhân dự bị và các phương tiện kỹ thuật; sắp xếp đủ 100% đầu mối, đơn vị, quân số đạt từ 99,5%; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, bảo đảm 100% cán bộ huấn luyện được phân cấp, trong đó, có 80% trở lên đạt khá, giỏi; tạo bước đột phá vững chắc về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; xây dựng 100% cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện.

Thực hiện tốt công tác chính sách; hoàn thành giải quyết 100% các đối tượng còn tồn đọng. Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức…

Phát biểu tại đại hội, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nguyễn Hoài Nam đã biểu dương những kết quả Đảng bộ Quân sự thành phố Vĩnh Yên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tích cực chủ động tham mưu Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; kết hợp giữa phát triển kinh tế với củng cố QP-AN.

Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ, huấn luyện chiến đấu; tham mưu, thực hiện hiệu quả các cuộc diễn tập, bảo đảm an toàn tuyệt đối; duy trì nghiêm nền nếp chế độ xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu…

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ Quân sự thành phố Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

* Cùng ngày, Đảng bộ Báo Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Thanh Tùng tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Báo Vĩnh Phúc. Ảnh: Khánh Linh

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Báo Vĩnh Phúc đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tập trung lãnh, chỉ đạo, quyết nghị nhiều chủ trương, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, sản lượng phát hành các ấn phẩm Báo Vĩnh Phúc.

Đảng ủy đã có nhiều đề xuất, kiến nghị với tỉnh như: Xây dựng Nhà in Báo Vĩnh Phúc; nâng cấp trang thông tin điện tử thành Báo Vĩnh Phúc điện tử; tham mưu với Tỉnh ủy cho phép phát hành báo miễn phí đối với đảng viên 55 năm tuổi Đảng trở lên.

Trong nhiệm kỳ, Báo Vĩnh Phúc đã xuất bản gần 18.000 số báo với 3 ấn phẩm hàng ngày, Cuối tuần, Chủ nhật, duy trì tốt xuất bản hàng ngày trên báo điện tử; tập trung thông tin, tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, toàn diện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Tích cực, chủ động phối hợp tốt với các ngành, địa phương, xuất bản nhiều chuyên trang, chuyên đề tuyên truyền đậm nét kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, các mô hình, điển hình phát triển kinh tế, giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội.

So với đầu nhiệm kỳ, sản lượng phát hành của báo tăng từ 5.000 lên 9.000 tờ/kỳ. Năm 2020, sản lượng phát hành 2 số báo Tết Âm lịch và Dương lịch đạt trên 11.000 cuốn/kỳ xuất bản.

Bám sát tình hình thực tiễn của cơ quan, Đảng ủy Báo Vĩnh Phúc đã kiện toàn, bổ sung kịp thời thành viên Ban chỉ đạo, thực hiện quy chế dân chủ và lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng hoạt động; thực hiện tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng; quan tâm tới điều kiện làm việc, đời sống vật chất, tinh thần, góp phần tạo sự yên tâm, không khí đoàn kết, phấn khởi, động lực thi đua để đảng viên, phóng viên, BTV, KTV trong cơ quan hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác tổ chức xây dựng Đảng được Đảng bộ đặc biệt quan tâm, trong đó đề cao nguyên tắc tập trung, dân chủ, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tính chuyên nghiệp, nêu cao tinh thần nêu gương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4 (khoá XI, XII) gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ kết nạp 34 đảng viên mới; giới thiệu 39 quần chúng đi học lớp tìm hiểu về Đảng. Đảng bộ lãnh đạo các đoàn thể thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, là nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện… Hàng năm, Đảng bộ Báo Vĩnh Phúc đều được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Báo Vĩnh Phúc tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện; tăng cường sự lãnh đạo đối với các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội; đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần đoàn kết, xây dựng Tòa soạn điện tử hội tụ, đa phương tiện, lấy báo điện tử làm trung tâm theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; đổi mới chất lượng nội dung, hình thức các ấn phẩm.

Phấn đấu hàng năm, Đảng bộ và từ 90% trở lên các chi bộ được công nhận hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90 - 95% đảng viên được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Sản lượng phát hành báo hàng ngày đạt 13.000 tờ/ngày…

Ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ Báo Vĩnh Phúc, Bí thư Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh Nguyễn Thanh Tùng mong muốn nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, Đảng bộ Báo Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết lãnh đạo cán bộ, đảng viên bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương; kịp thời phản ánh thông tin toàn diện, sâu sắc mọi mặt đời sống KT - XH, QP-AN.

Tập trung xây dựng tòa soạn chuyên nghiệp, hiện đại, chú trọng nâng cao chất lượng tin, bài, nâng cao tính chiến đấu, tính phản biện xã hội của các ấn phẩm báo chí. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là việc nêu gương; quan tâm chăm lo, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể, cán bộ CCVCLĐ trong cơ quan thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 đồng chí; lấy phiếu tín nhiệm Bí thư Đảng ủy khóa mới và bầu đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

*Cùng ngày, Đảng bộ xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phùng Thị Kim Nga, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sông Lô .

Bí thư Huyện ủy Sông Lô Phùng Thị Kim Nga tặng hoa chúc mừng đại hội
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế của địa phương tăng trưởng khá (19,42%), tổng giá trị thu nhập đến năm 2019 đạt 130,9 tỷ đồng, tăng 97,1% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38,3 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm, tỷ trọng các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ tăng.

 

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu về đời sống tinh thần của nhân dân. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên. Hàng năm có gần 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ đạt TSVM.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bạch Lưu đã đề ra mục tiêu phấn đấu: Nhịp độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm trên 15%; thu nhập bình quân đầu người trên 60 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1%; 100% chi bộ đạt TSVM, Đảng bộ đạt TSVM;

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Sông Lô Phùng Thị Kim Nga đánh giá cao kết quả Đảng bộ và nhân dân Bạch Lưu đạt được trong nhiệm kỳ qua, đề nghị trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ xã tập trung lãnh, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tiếp tục quan tâm hơn nữa đến phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 ủy viên; lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự Bí thư Đảng ủy khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


 

*Cùng ngày, Đảng bộ xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Quang, Bí thư Huyện ủy Tam Dương.

Bí thư Huyện ủy Tam Dương Nguyễn Thanh Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hướng Đạo. Ảnh : Thanh Huyền

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy xã Hướng Đạo đã thực hiện sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và vận dụng phù hợp với tình hình địa phương. Nhờ vậy, các chỉ tiêu KT - XH đều đạt và vượt mục tiêu đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; chất lượng giáo dục được nâng cao; công tác an sinh xã hội được chú trọng; an ninh chính trị được giữ vũng, TTATXH được đảm bảo.

Đặc biệt, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 31 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 3%.

Tại đại hội, các đại biểu đã thống nhất cao với các mục tiêu đề ra của xã đến năm 2025: Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm; có 1 thôn đạt NTM kiểu mẫu; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 2%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 90%...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Tam Dương Nguyễn Thanh Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân xã Hướng Đạo trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng; tập trung lãnh, chỉ đạo nhân dân phát huy những tiềm năng, lợi thế sẵn có, đẩy mạnh phát triển kinh tế; trong đó, lấy chăn nuôi, dịch vụ làm mũi nhọn; làm tốt công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh công tác giải quyết việc làm,…

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 ủy viên và bầu đoàn đại biểudự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Dương, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

*Cùng ngày, Đảng bộ xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội, có các đồng chí: Nguyễn Phú Sơn, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc.

Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Phú Sơn tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Kim Ly

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Trung Nguyên đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt hơn 13,2%/ năm. Cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp- xây dựng, thương mại- dịch vụ; giảm tỷ trọng nông nghiệp. Giá trị sản xuất bình quân đạt 71 triệu đồng/người/ năm (mục tiêu đại hội là 68,3 triệu đồng/ người/năm). Xã đạt xã NTM năm 2015.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,29 % (năm 2019). Đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; tình hình an ninh chính trị, quốc phòng-an ninh được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Hàng năm, có gần 58% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, gần 70% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Trung Nguyên đề ra những mục tiêu tổng quát và cụ thể theo từng giai đoạn, phấn đấu đến năm 2025 tổng giá trị sản xuất đạt hơn 1.267 nghìn tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt từ 10 - 11%/năm. Giá trị sản xuất bình quân đạt từ 100 - 120 triệu đồng/người/ năm; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt hơn 92%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%...

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc Nguyễn Văn Hùng đã biểu dương những kết quả Đảng bộ và nhân dân xã Trung Nguyên đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị,nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Trung Nguyên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; tận dụng tiềm năng, lợi thế, phát triển KT-XH, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chú trọng công tác xây dựng Đảng, đảm bảo ANTT, an toàn xã hội…

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

*Cùng ngày, Đảng bộ xã Vân Hội, huyện Tam Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có đồng chí Phùng Mạnh Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tam Dương.

Chủ tịch UBND huyện Tam Dương Phùng Mạnh Thắng tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Minh Nguyệt

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Vân Hội đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 14,9%/năm (mục tiêu đại hội là 13 - 15%). Cơ sở hạ tầng được đầu tư có trọng tâm, trọng điểm theo hướng đô thị hóa; công tác giải phóng mặt bằng được triển khai quyết liệt, hoàn thành kế hoạch chi trả đất dịch vụ cho nhân dân. Sự nghiệp giáo dục, y tế và hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao ngày càng được nâng cao...

Là xã điểm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, Vân Hội đang tích cực triển khai các hoạt động để các tiêu chí được nâng lên, đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được BCH Đảng bộ lãnh, chỉ đạo sâu sát, xây dựng tổ chức Đảng TSVM, từng bước đổi mới về phương thức và chất lượng hoạt động. Trong nhiệm kỳ, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 93,5%.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Vân Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng và phát triển nông nghiệp hàng hóa; nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; phát triển kinh tế bền vững gắn với phát triển VH-XH…

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 ủy viên và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

*Cùng ngày, Đảng bộ xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Lạc Hoàng Văn Dũng tặng hoa chúc mừng Đại hội Ảnh: Kim Ly

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Yên Đồng đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực, phát triển KT- XH, xây dựng Đảng...

Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 1.065 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,5%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Văn hóa- xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,2% (năm 2015 là 2,6%); an ninh chính trị, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, hàng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt gần 85%, chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%, Đảng bộ nhiều năm đạt TSVM.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ đặt ra mục tiêu phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt từ 1.280-1.303 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân từ 9-10% năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại- dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp; giá trị sản xuất bình quân đạt 105-115 triệu đồng/ người/ năm. Đảng bộ nhiều năm đạt TSVM.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

*Cùng ngày, Đảng bộ xã An Hòa, huyện Tam Dương tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Vũ Văn Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tam Dương.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tam Dương Vũ Văn Đoàn tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: Minh Thu

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ, chính quyền xã An Hòa đã đoàn kết, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện đạt và vượt các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp sang tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ; sản xuất nông nghiệp đã hình thành vùng sản xuất hàng hóa, chăn nuôi theo quy mô trang trại và gia trại.

Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 66.518 triệu đồng; thu nhập sản phẩm xã hội bình quân đạt 354.275 triệu đồng… Đời sống của nhân dân được cải thiện, tăng hộ giàu, giảm hộ nghèo còn 0,84% (năm 2019); công tác văn hóa-xã hội được quan tâm; trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới; việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có những chuyển biến tích cực. Hàng năm, 82% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ; 41% chi bộ đạt TSVM và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo tiêu chí mới.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã An Hòa tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân từ 4 - 5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/năm… Phấn đấu đến năm 2025 đạt xã nông thôn mới nâng cao và có 2 thôn văn hóa kiểu mẫu.

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 ủy viên; bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên

*Cùng ngày, Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự có đồng chí Lại Hữu Tuyển, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Lại Hữu Tuyển tặng hoa chúc mừng đại hội

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đã bám sát nhiệm vụ chính trị được tỉnh giao và nghị quyết đại hội đề ra. Thực hiện nhiều giải pháp tích cực, khai thác các nguồn vốn, mở rộng quy mô hoạt động, lắp đặt thêm các tuyến ống cấp 3 tại thành phố Vĩnh Yên và các huyện Lập Thạch, Tam Dương, Bình Xuyên... tạo điều kiện để người dân được sử dụng nước sạch. Nâng số khách hàng sử dụng nước sạch lên 36.500 khách, tăng 5.000 khách hàng so với nghị quyết đại hội.

Sản lượng nước sạch tăng trên 10%/năm, doanh thu tăng từ 10 - 12%/năm, tỷ lệ thất thoát nước giảm xuống dưới 17%. Doanh thu tăng bình quân trên 10%/năm. Đảm bảo việc làm cho hơn 220 lao động, với mức thu nhập bình quân từ 6 triệu đồng/người/tháng (năm 2015) lên 9,5 triệu đồng/người/tháng (năm 2019).

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng TSVM, phát triển đảng viên được coi trọng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã cử hàng chục cán bộ, đảng viên đi học các lớp trung, cao cấp lý luận chính trị; 35 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng; đã kết nạp mới 29 đảng viên. Liên tục 5 năm liền, Đảng bộ công ty đạt TSVM.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công ty cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, quản lý, bổ sung, hoàn chỉnh quy chế nội bộ theo Luật Doanh nghiệp; chú trọng đào tạo đội ngũ quản lý, nâng cao chất lượng công nhân kỹ thuật; tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, tăng cường liên kết.

Phát triển thêm một số tuyến ống cấp 3 tại thành phố Vĩnh Yên và các huyện Tam Dương, Bình Xuyên, Lập Thạch, Yên Lạc; hoàn thiện và mở rộng hệ thống cấp nước cho KCN Tam Dương (Tam Dương), KCN Bá Thiện 1 và Bá Thiện 2 (Bình Xuyên); cải tạo, nâng cấp trạm bơm tăng áp Đạo Tú.

Phấn đấu sản lượng tăng 10%/năm, doanh thu tăng 12%/năm, nộp ngân sách nhà nước tăng 10%/năm, thu nhập bình quân tăng 10%/năm, sản phẩm tiêu thụ tăng 10%/năm, tỷ lệ thất thoát nước sạch duy trì dưới 17%. Khách hàng phát triển đến năm 2025 lên 45.000 khách hàng; sản lượng đạt hơn 80.000 m3 nước sạch/ngày, đêm; 100% dân số thành phố Vĩnh Yên, 90% dân số các trung tâm huyện lỵ trong tỉnh được sử dụng nước sạch...

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 7 ủy viên và bầu đại biểu dự đại hội cấp trên.

* Cùng ngày, Đảng bộ xã Tam Quan, huyện Tam Đảo tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng bộ xã Tam Quan hiện có 502 đảng viên, sinh hoạt tại 19 chi bộ. Nhiệm kỳ 2015-2020, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ và nhân dân xã Tam Quan khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, thương mại và dịch vụ; giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 14%; giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 53 triệu đồng. Tổng thu ngân sách ước đạt trên 84 tỷ đồng. 5 năm qua, toàn xã giải quyết việc làm cho 1.930 lao động; giúp 200 lượt hộ vươn lên thoát nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình mỗi năm từ 1,5 - 2,5%.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến; chú trọng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; duy trì nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Tỷ lệ đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 95% trở lên.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Tam Quan đề ra mục tiêu tổng quát và cụ thể trên các lĩnh vực. Xác định mục tiêu xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Trong phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2021 - 2025 từ 15 đến 18%; tổng giá trị sản xuất năm 2025 đạt trên 2 nghìn tỷ đồng; giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2025 đạt trên 114 triệu đồng.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1,5%; tạo việc làm mới cho trên 500 lao động. Trong nhiệm kỳ, kết nạp mới 120 đảng viên; hằng năm, số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%; Đảng bộ đạt TSVM.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 ủy viên và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Đảo lần thứ IV.

P.V